TRAVELBOOK NOW!

Friday, September 14, 2012

Ang kaibigan ay parang gamit ...

Ang kaibigan ay parang gamit .

Iyong iba ay parang " PAYONG "

panangga sa pangit na panahon .
 
Ang iba ay parang " RULER "
nagtutuwid ng baluktot .

Samantalang ang iba naman ay tulad ng " PAMBURA "

tumutulong makalimot sa nakaraang ayaw nang
balikan pa.
 
Habang ang  iba pa rin ay gaya ng '' TSINELAS ''
sinasalo lahat ng bubog huwag ka lamang masaktan.

Subalit hindi mo man makita ang sarili mo sa mga iyan.

Huwag kang mag-alala dahil may natitira pa.

Ang mga  " KAHOY "
   .... simple lang at least walang halong ka-plastikan.

No comments:

Post a Comment