TRAVELBOOK NOW!

Tuesday, August 28, 2012

R.I.P. Neil Armstrong

Pumanaw na ang isang dakilang alamat.

Ang kauna-unahang tao na nakarating sa buwan .

Dati-rati ay abot-tanaw lamang natin ang maliwanag na buwan sa gabing madilim.

Subalit dahil sa kaniyang ginawa ay binago niya ang pagtingin ng daigdig tungkol sa kalawakan.

Naging posible ang imposible.

Naabot niya ang hindi na mararating ng marami sa atin.

Na tila ba isang dipa na lamang ay napakalapit na niya sa Diyos.

Ngayon ay kapiling na niya ang Dakilang Manlililok ng Buwan na minsan na niyang napuntahan. 

Paalam , Neil Armstrong !

Salamat sa inspirasyon !

August 5, 1930 – August 25, 2012No comments:

Post a Comment