TRAVELBOOK NOW!

Thursday, August 30, 2012

Kapag kumati ...

Kapag kumati daw ang kamay mo … may perang darating.

Kapag kumati daw ang leeg mo … may taong gusto kang makita.

Kapag kumati daw ang labi mo … may gustong humalik sa iyo.

Kapag kumati daw ang dibdib mo … may taong patay na patay sa iyo. 

Kapag kumati daw ang tenga mo … may tao na gusto kang makita.

Kapag kumati daw ang mukha mo … may humalik sa litrato mo.


Eh paano kapag ang kumati ay ang ari mo … Aba! Iba na iyan!
Kamutin mo na! Baka kinagat iyan ng langgam! 

Pero kapag buong katawan mo na ang kumati … Aba , maligo ka na agad dahil ang tagal mo nang hindi nasasayaran ng tubig !

No comments:

Post a Comment