TRAVELBOOK NOW!

Saturday, August 11, 2012

" Hindi mo kasalanan ... "

" HINDI MO KASALANAN KUNG IPINANGANAK KANG MAHIRAP.
  PERO KASALANAN MO NA KUNG MAMATAY KANG MAHIRAP 
  DAHIL HINDI KA  NAGSUMIKAP! "

-FROM " IT'S SHOWTIME " CONTESTANT

CLAP CLAP CLAP 

No comments:

Post a Comment