TRAVELBOOK NOW!

Wednesday, June 27, 2012

National Artist Award for Dolphy


Kaisa ang espasyong sa ito sa panawagan upang ipagkaloob  kay Comedy King Dolphy ang nararapat na National Artist Award as soon as possible!

 Now na and make it quick !

Ano ba naman NCCA at CCP ang bagal bagal ninyong kumilos !

Natutulog ba kayo sa gotohan ? 

Kung kailan nakaratay na sa ospital ( or much worst , kung patay na ang isang tao ) ay saka bibigyan at aalayan ng post-humous award kung kailan hindi na niya maa-appreciate ang ganda nang pagkakahirang at pagpupugay sa kaniya bilang isang tunay na alagad ng sining .

Kung ganuon naman pala na matagal ang proseso bago hirangin ang isang tao bilang National Artist eh di sana nuon pang malakas na malakas pa si Dolphy ay pinag-isipan at iniakda na ang proseso nang sa ganun ay tamang tama na mailuklok na siya sa pedestal bago pa man siya tuluyang manghina at malagutan ng hininga.


Eh kaso kung kailan nanghihina na at maysakit ay saka lang aasikasuhin .

Watdapak !

Para bang , mamatay ka muna bago ka namin kilalanin !

Anak ng upo at patola !

National Artist Award for Dolphy , ngayon na!


No comments:

Post a Comment