TRAVELBOOK NOW!

Tuesday, June 12, 2012

114th Philippine Independence Day

Ika - 114 na taon na pala simula nang ating makamit ang ating kalayaan bilang isang bansang Pilipinas.

Ngunit nasaan na nga ba tayo sa mga panahong ito ?

Tunay na nga bang tayo ay malaya ?

O nananatili pa rin tayong alipin ng mga ganid at sakim na mga kapwa natin Pilipino?

Oo , nakalaya na nga tayo mula sa mapanupil na kamay at kuko ng mga dayuhan .

Ngunit tila nasadlak naman tayo sa kulungan at rehas ng mga gahamang  pulitiko na siyang naghahari-harian sa ating bansa.

Ah Pilipinas , nais kong masilayan ang iyong tunay na kalayaan sa darating pang mga panahon .

Kalayaan mula sa kahirapan .

Kalayaan mula sa kagutuman .

Kalayaan mula sa mga gahaman !

maligayang damahin ang bandera ng Pilipinas na pumapagaspas sa simoy at ihip ng malayang hangin

No comments:

Post a Comment