TRAVELBOOK NOW!

Friday, February 3, 2012

Brawn over beauty

Scary Female Bodybuilder.

Iyan ang titulo ng isang MSN article tungkol sa mga babaeng bodybuilders na sa laki at bulto ng katawan ay aakalain mo nang tunay na lalaki.

Truly nakakatakot na sila .

Hindi na sila mukhang babae . Mga anyong lalaki na sila .

Dahil lahat nga daw nang kayang gawin ng isang lalaki ay kaya din daw ng mga babae.

Nag-iiba na nga ang mundo .

Ang mga lalaki ay nagpapakababae. At ang mga babae naman , nagpapakalalaki . Awww.

Tignan ninyo :

No comments:

Post a Comment