TRAVELBOOK NOW!

Wednesday, December 28, 2011

Niños Inocentes and Happy Birthday Bro

Ngayon ay ang pagdiriwang ng tinatawag na Niños Inocentes which  literally means " innocent boy "  .

Ngayon ay inaalala ang kamatayan ng mga banal na batang lalaki sa araw na ito .

Ayon sa Bibliya , ito yung araw kung saan ay iniutos ni Haring Herod The Great  na patayin ang lahat ng mga batang lalaki sa buong Bethlehem , Judea magmula nang malaman o mabalitaan niya ang  hula na  isang batang lalaki ang isisilang at magiging Hari ng mga Hudyo.

Sa takot na baka siya ay maagawan o mapalitan bilang hari  ay kaniyang ipinag-utos na patayin ang lahat nang bagong silang na batang lalaki maging ang mga ipinagbubuntis pa lamang . Speaking about a grave case of being paranoid .

Kaya naman tumakas mula sa Judea sina Jose at Maria dala ang nuo'y nasa sinapupunan  pa lamang nito na si Hesus , ang siyang magiging Hari ng mga Hari ng buong mundo  .

And the rest is history ikanga.

Ngayon ay ipinagdiriwang din ito sa pamamagitan ng mga pranks tulad nang paghingi  ng pera o anumang pabor na wala nang balikan o return favor .

Kaya kapag umutang daw sa iyo sa ganitong araw , huwag mo nang asahang maibabalik pa sa iyo ang perang inutang .

Today happens to be the 38th birthday of my little Brother Louie kaya todo kainan at inuman na naman he he.

Kaya pala nuong bata pa ang kapatid ko ay kamukha niya si Niño Muhlach he he .

But today , my brother is not niño and not innocent anymore .

Marami nang alam iyan hi hi .

Kaya naman Happy Birthday , Bro !

my brother Louie in blue shirt with Tiyo Pedro and cuz Orly

me and Kitty

me and my BFF Mary Joy Lopez

the girls he he he

No comments:

Post a Comment