TRAVELBOOK NOW!

Tuesday, October 11, 2011

gamit ay baril ???

Spotted:  Hindi kaya  eargun ang ibig nilang sabihin ??

Malamang na kapag baril ang ginamit mo sa pagbubutas ng iyong tenga ay ganito ang mangayayari sa iyo: 1 comment: