TRAVELBOOK NOW!

Saturday, July 30, 2011

Ducks blown off by the wind

Very funny is this video of mother ducks and her chicks being blown off by the wind .

Aba at 10 million na and counting ang hits ng mga superstar ducks na ito huh .

Makinuod na rin tayo sa video dito at makitawa:


No comments:

Post a Comment