TRAVELBOOK NOW!

Monday, June 13, 2011

May Pag-asa Ba Ang Bakla?

I am reposting here the article by Kuya Rom from his column in Abante - Tonite on June 3 , 2011 edition of the said newspaper.

Read on:
 _______________________________________________________________________


Good day to you Kuya Rom,
Mayroon bang bakla sa Biblia o wala? May pag-asa ba silang maligtas kahit bakla sila o wala? Bigay mo ang talata na ang Diyos nilikha Niya ang tao, si Adan at si Eba lang. Bakit nagkaroon ng bakla ayon sa Biblia?
Sabi mo walang pag-asa ang mga homosexual. Bakit mara­ming paring bakla? -- Roy
Dear Roy,
Narito ang mga talata sa Biblia na iyong hiningi at sagot sa iba mong tanong tungkol sa homosexuality. Hayaan mong isa-isa nating bigyan ng linaw ang mga ito:
1. May nakasulat ba na salitang “bakla” o “tomboy” sa Biblia? Wala.
Subalit ang ginagawa (behavior/action) ng mga bakla at tomboy ay nasa Biblia. Sa Roma 1:22-32, sinulat ni Apostol Pablo ang mga kasalanan ng tao: “Sa pagsasabi nilang sila ay matatalino, sila ay naging mga mangmang…
Kaya nga, hinayaan sila ng Diyos na gumawa ng maruruming mga bagay ayon sa pagnanasa ng kanilang mga puso. Ang idinulot nito ay ang pag­lapastangan ng kanilang mga katawan sa isa’t isa.
Pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos… Sa dahilang ito, hinayaan sila ng Diyos sa pagnanasang walang dangal sapagkat maging ang kababaihan nila ay nagbago ng likas nilang gamit patungo sa taliwas sa kalikasan…
Gayundin ang mga lalaki sa pag-iwan nila sa likas na gamit ng mga babae. Sila ay nag-aalab sa pita sa isa’t isa. Ang mga lalaki kasama ang lalaki ay gumagawa ng kahihiyan at tinanggap nila ang kaparusahang karapat-dapat sa mga liko nilang gawa… hinayaan na sila ng Diyos sa kaisipang taliwas upang gawin nila ang mga bagay na hindi karapat-dapat.
Sila ay napuspos ng lahat ng uri ng hindi pagiging matuwid, pakikiapid, kasamaan, kasakiman, masamang hangarin, pagka-mainggitin, pagpatay, paglalaban-laban, panlilinlang, hangaring manakit at pagsisitsit.
Sila ay mga mapanirang-puri, namumuhi sa Diyos, walang galang, mapagmataas, mayabang, mapaglikha ng masasamang mga bagay at masuwayin sa mga magulang.
Sila ay mga walang pang-unawa, sumisira sa usapan, walang likas na paggiliw, hindi nagpapatawad at mga walang habag. Alam nila ang matuwid na kautusan ng Diyos, na ang mga gumagawa ng ganitong mga bagay ay nararapat sa kamatayan. Hindi lang sa kanila na gumagawa ng mga ito, kundi sa kanila rin na sumasang-ayon pa sa mga gumagawa ng mga ito.”
Ayon kay Apostol Pablo, likas sa asawang babae ay maki­pagseks sa asawang lalaki, subalit hindi likas sa babae ang makipagseks sa kapwa babae at hindi rin likas sa lalaki na makipagseks sa kapwa lalaki. Ito ay taliwas sa kalikasan o sa orihinal na plano ng Diyos para sa lalaki at babae.
2. May pag-asa bang maligtas ang mga bakla at tomboy? May pag-asa ang bawat isang makasalanan, kasama ako. Ang kailangan ay tanggapin natin na tayo ay makasalanan, nagkakasala sa ating mga taliwas na ginagawa, magsisi at talikuran ang kasalanan, tawaging kasalanan ang kasalanan at huwag itong pangatwiranan, at manampalataya tayo sa Panginoong Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas.
Wika Niya sa Juan 3:16, ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wika ni Juan Bautista sa Mateo 3:8, “Magbunga kayo nang karapat-dapat sa pagsisisi.”
Hindi lamang tayo kailangang manampalataya sa Panginoong Jesus at ayos na. Dapat na makita sa ating pamumuhay (bunga) na tayo ay tunay na nagsisi at tumalikod sa kasalanan.
3. Nilikha ba ng Diyos ang tao na Adan at Eba lang o lalaki at babae lang? Oo. Malinaw sa orihinal na plano ng Diyos na ang sex ng tao ay dalawa lamang, male and female, walang third sex. Wika sa Genesis
1:27, “So God created human beings in his own image. In the image of God he created them; male and female he created them.”
Bakit nagkaroon ng bakla ayon sa Biblia? Bakit may mga paring bakla? May kasagutan. Abangan!
Payong kapatid,
Kuya Rom

1 comment:

  1. ANG SAKIN LANG,,WAG NA SANANG PAGAGAMIT ANG MGA GAYS SA MGA GUYS NG HINDI SILA NAPAPASAMA AT ANG IMAGE NILA,,I GUESS,IBA NA ANG MGA BAKLA NGAYON COMPARE NOON,,MASYADONG OBSELETE NADIN ANG MGA IDEAS NG MGA OLD GAYS SA MGA MAKABAGONG MGA BATANG GAYS,,MADAMING GAYS NA MAGAGANDA NA DIN NGAYON,,.DIBA,,I GUESS,,GAYS R NOT SEX OBJECT NA MAHILIG LANG SA SEX AT HINDI DIN BANGKO NA KUHANAN NG PERA,,KARAMIHAN KASE SA MGA GAYS NAGPAPAHUTHOT,KARAMIHAN DIN MGA GAYS NA PANGIT AT MATATANDA NA,,WAHAHAHHA,,WELL,WE HATE GAYS NA ANG LAKAS NG INSECURE O INGGIT SA MGA IBANG GAYS,MOSTLY DIN MGA GAYS NA PANGIT AT WAALNG MODO O MGA OLD GAYS,NA NAIINSECURE SA MGA PRETTY GAYS,,,LIFE IS ACCEPTANCE LANG PO!HEHEHE,..WE LOVE GAYS NA DECENT,TAHIMIK LANG,MAAYOS,MAY VALUES,EDUKADA,SIMPLET HUMBLE AT ROLE MODEL,KESA SA MGA GAYS NA ECHOSAN ANG ALAM,SUPER JOKER,,SA TOTOO LANG YUNG MGA JOKES NG MGA GAYS NA SOBRA NA SA ECHOSAN,HALF MEANT IYON,,KAYA MAHIRAP SILANG PANIWALAAN,,IBA PADIN ANG GAYS NA SINCERE,TOTOO ANG SINASABI S AHARAP AT LIKOD,WALANG INGGIT AT SENSIBLE KAUSAP,,MAS OK MGA IYON,,WAG DUN SA MGA GAYS NA INSINCERED,,BAKA SA PAHAMAK ,TATAKBO LANG SYA,,!MAHIRAP NA!,..ANG MGA GAYS DAPAT NAGTTULUNGAN AT HINDI NAGPAPATAASAN,ANG PANALO NG ISA,PANALO NG IBA,,HINDI IYONG,PUMIPILI PA SILA SA MGA GUYS,,EWWW,KACHEAPN NILA,,WE HATE THOSE GAYS NA FEELING MAGANDA,IBA PADIN YUNG NATURAL BEAUTY NA SIMPLET PRETTY TLGA,,BEWARE SA MGA GAYS NA MAHILIG MAG ECHOS,MINSAN TOTOO NA PO ANG SINASABI SAYO,,MAS LIKE KO PA ANG GAYS NA PRANGKA AT PAHARAP KANG SASABIHAN KESA SA SASAKSAKIN KA NG PATALIKOD,,EWWWW.SYEMPRE,...WG KALIMUTAN SI GOD,,EVEN URE ENJOYING URE LIFE,,IBA PADIN ANG DYOS,,AFTER ALL,,

    ReplyDelete