TRAVELBOOK NOW!

Friday, June 17, 2011

Damit ba ito o tuta?

Pinag-initan  na naman ng mga animal rights advocates itong picture ng isang tutang  isinampay at isinabit ng kaniyang amo sa sampayan na parang damit na bagong laba ha ha ha.

Matapos niya itong i-upload sa Facebook niya ay inulan na siya ng katakut-takot na batikos at panlalait dahil dito.

Better beware kayong mga animal rights abuser because many eyes are watching you.

Hindi na lang karapatan ng mga tao ang binabantayan at pinangangalagaan ngayon  kundi pati na sa mga hayop at kulisap na may pantay na karapatan diumano katulad ng sa tao.

Huwag naman sanang sa susunod eh pati rights ng mga lamok at daga ay ipaglaban na din nila huh???!!!

No comments:

Post a Comment