TRAVELBOOK NOW!

Sunday, June 12, 2011

the 12th of June

Happy Independence Day my dearest Philippines!

Aba at nakaka -113 na taon  na pala ang Pilipinas bilang isang malayang nasyon sa mundong ibabaw.

Parang kailan lamang na sakop pa tayo ng mga mayayabang na Kastilaloy , mga maaangas na Kanoy , mga uhuging Bumbay at ng mga sakang na Hapon , ngayon ay isa na tayong malaya at nagpupugay na bansang sumasabay sa agos ng buhay.

Subalit ang tanong , ay tunay nga ba tayong malaya?

O bihag pa rin tayo ng  mga samut saring kabuktutan at kamalasaduhan ng iilang mga mapagsamantala?

Aba , Pilipino , magbago ka  na .

113 taon ka na pero bulok pa rin ang style mo.

Kailan kaya natin makakamit ang  tunay na kalayaan?

No comments:

Post a Comment