TRAVELBOOK NOW!

Sunday, May 8, 2011

Santo Karol Wojtyla


Usap usapan ang paghirang sa dating Papa Juan Paolo II upang maging Santo dahil sa beatification na naganap nitong Mayo 1, 2011 sa Rome, Italy.

Ang Beatification ang 2nd to the last step bago hirangin o kilalaning Santo ang isang namatay na tao ayon sa sinusunod na tradisyon at batas ng Simbahang Katoliko. Pagkatapos nito ay kailangan pa munang makapag-prisinta ng ikalawang himala o milagro na nagawa ang isang kandidito , at kapag naiprisinta ito ay ang Canonization na o paghirang sa kaniya bilang isang totoong santo.

At diumano si Pope John Paul II ay karapat dapat sa titulong ito.

Hindi ako interesado sa prosesong ito ng mga Katoliko dahil in the first place ay hindi naman ako sagradong Katoliko. Ako ay isang born-again Christian by heart.

At marami sa mga born-again o Protestanteng paniniwala , in fact , ay nagsasaad na maaari pa ngang ang mga Papa daw sa Roma ay ang itinakdang Anticristo na binabanggit sa Biblia.

Pero wala na ako dito . Que Anticristo man sila o hindi ,ay wala na akong pakialam.

Ayaw ko namang maging isang mapanghusgang Kristiyano dahil sa argumentong ito.

Kaya iiwanan ko na lang ang ideya o topic na ito sa mga iskolar ng Bibliya at Teolohiya.

Mabait , dakila at sadyang kapuri- puri naman talaga ang naging buhay ng yumaong Santo Papa na ito na ipinamalas niya sa buong mundo.

Hindi matatawaran ang mga adhikain at layuning isinulong at sinuportahan niya upang mapaunlad at mapaganda ang pamumuhay ng mga tao sa lipunan.

Kaya naman hindi kataka-takang marami ang lubos na nagmamahal , umiidolo at ang ilan pa nga ay halos sumasamba na sa kaniya na akala mo ay isa na siyang Diyos.

Kung karapat-dapat na hirangin si Karol Wojtyla bilang isang Santo , so be it.

Ito marahil ang kalooban ng Diyos para sa ating lahat.

Amen!

No comments:

Post a Comment