TRAVELBOOK NOW!

Tuesday, May 17, 2011

Robot na ayaw sa sinungaling

Bumili ang isang milyonaryong negosyante ng lie detector robot.

Sinasampal ng robot ang mga taong nagsisinungaling.

Iniuwi ng milyonaryo ang robot.

Sa hapunan ng pamil­ya, katabi ng mil­yonaryo ang robot.

Tinanong ng milyonaryo ang anak na lalaki, “Junior, nasaan ka kanina during school hours?”

“Sa school,” sagot ng anak.

Sinampal agad ng robot si Junior.

“Ok, nagsinungaling ako, nasa internet station ako. Nanood ako ng cartoons,” sabi ng anak.

Sinampal muli ng robot si Junior.

“Ok. Porno ang pinanood ko.”

Sabi ng milyonaryo, “Noong kaedad mo ako, hindi ko pa alam kung ano ang porno…”

Sinampal ng robot ang milyonaryo.

Humirit si misis, “Hon, patawarin mo na si Junior. After all, he’s your son.”

Sinampal ng robot si misis.

No comments:

Post a Comment