TRAVELBOOK NOW!

Saturday, May 14, 2011

Family Day at El Pollo Loco

Birthday treat of my cousin Evelyn Alano last April 30 .

At bilang kaniyang treat sa amin kaya napadalaw kami sa El Pollo Loco at SM Megamall on May 1 Labor Day.

Pig out eating na naman ito .

Check out the pictures:

No comments:

Post a Comment