TRAVELBOOK NOW!

Saturday, March 19, 2011

Supermoon



Aba " supermoon " pala ngayon huh.

Hindi po ibig sabihin na naging ultimate tagapagligtas ng Earth ang ating buwan ( like Superman he he ) kundi ang nais lamang ipahiwatig nito ay magiging napakalapit sa Mundo ng ating natural satellite na Moon.

Ito ay may layo lamang na 221,000+ miles na lang (kung saan ang normal ay 250,000+ miles)

So magiging super laki o higante ng ating buwan na animo ay lalamunin ka ng buo nito.

Marami ang nangangamba na maaaring magbadya daw ito ng mga sakuna o pangyayari na katulad ng lindol , baha at tsunami dahil sa laki ng epekto ng gravitational pull ng buwan kung super lapit ito sa atin.

But then , inassure naman tayo ng ating mga astronomer na hindi ito mangyayari dahil lubhang napakalayo pa rin ng buwan sa atin upang tuluyang maapektuhan ang ating sangkalupaan.

Ang katotohanang magkakaruon ito ng epekto ay sa ating mga dagat . Tiyak na makakaapekto ito sa low and high tide sa karagatan dahil nga sa gravitational pull ng buwan sa ating planeta.

Ah basta i-enjoy na lang natin ang view ng higanteng buwan na ito dahil minsan lang ito mangyari sa loob ng 18 taon.

Narito ang paanyaya:



No comments:

Post a Comment