TRAVELBOOK NOW!

Friday, March 18, 2011

Faces of Japan after the earthquake and tsunami

Tunay na nakakabagbag ng damdamin , nakakalungkot na tanawin at nakakabahalang mga eksena ang makikita sa buong bansang Hapon dahil sa katatapos na lindol at tsunami na tumama sa kanilang bansa.

Hindi ko matiis na hindi makidalamhati sa paghihirap na nararanasan ngayon ng ating kalapit at maunlad na bansang ito sa gitna ng kambal na trahedyang dumating sa kanila.

Kahit ganuon ako kalayo sa bansang ito ay ramdam ko ang kanilang pinagdaraanang pagdurusa.

Ni sa panaginip ay ayokong maranasan ito dito sa Pilipinas.

Maswerte pa rin tayo!

Pero ang tanong , hanggang kailan ang ating swerte??!!

Anumang oras mula ngayon ay nakatitiyak na tatamaan tayo ng isang malakas na lindol katulad ng naranasan sa bansang Japan.

At ang pag-asang tangi nating mapanghahawakan ay ang kamay ng Diyos.

Habang hindi pa tayo nagdurusa sa panahong ito , halina't makidalamhati muna tayo sa ating mga kapatid na Hapones at samahan sila sa kanilang pagsubok na dinaramdam sa ngayon.

May God help us all!!

We grieve with you our neighbor Japan.

May God ease your suffering with His love and hope!

No comments:

Post a Comment