TRAVELBOOK NOW!

Thursday, March 17, 2011

11

Napaisip tuloy ako sa nabasa kong isang Facebook status....

Ang nakasaad:

September, 11th = World Trade Center Crash

January, 11th = Haiti Earthquake

March, 11th = Japan Earthquake
...
12/21/2012 When the world will end -> 1 + 2 + 2 + 1 + 2 + 0 + 1 + 2 = 11

Sana hindi totoo yan !

O kayo , anong say nyo huh??!!

No comments:

Post a Comment