TRAVELBOOK NOW!

Saturday, January 29, 2011

Sabi ng mga babae....

Sabi ng mga babae…
DALAGA: Kiss me, but marry me!

MISIS: No money, no honey!


KULASISI: With house, open blouse!


SEKRETARYA: Forget your wife, always remember me!


KUMARE: Wala si pare mo, pwede tayo!


GRO: No pay, no lay!


POKPOK: Money down, panty down!


SALESGIRL: Buy me this dress, I give you happiness!


MADRE: Gusto ko sana, may pari bang kakasa?


BIYUDA: Matagal nang wala, ikaw ay pinagpala!


MATANDANG DA­LAGA: Noon pa sana. Ngayon, paano na?

No comments:

Post a Comment