TRAVELBOOK NOW!

Friday, January 21, 2011

The New Zodiacs

Nabago na daw ang ating mga zodiac signs . Nadagdagan ng isa ang dating labindalawang star signs natin. Ito ay ayon sa Minnesota Planetarium Society dahil daw sa pagbabago ng rotation ng Earth kaya't naiba rin ang alignment ng mga bituin sa kalawakan.


Ang nadagdag ay ang zodiac sign na OPHIUCHUS na para sa mga ipinanganak mula November 29 hanggang December 17 diumano.

Ophiuchus , the serpent bearer in Greek Mythology which represents Aesclepius , has been suggested by Walter Berg and Mark Yazaki in 1995 as the possible 13th zodiac sign.

Dahil dito ay nagkaruon ng mga pagbabago sa ating mga signs katulad nito: SAGITTARIUS (December 17-January 20), CAPRICORN (Ja­nuary 20-February 16), AQUARIUS (February 16-March 11), PISCES (March 11-April 18), ­ARIES (April 18-May 13), TAURUS (May 13-June 21), GE­MINI (June 21-July 20), CANCER (July 20-August 10), LEO (August 10-September 16), VIRGO (September 16-October 30), LIBRA (October 30-November 23), SCORPIO (November 23-November 29).

Kung ito ang susundin ay mababago na rin ang aking dating zodiac sign na Libra. Base dito ay magiging isa na akong Virgo o The Virgin. Bagay sa virginal beauty ko he he he.

Anyway , from humorist Loi Landicho , I am reposting his satire about this latest change in modern astrology:


CAPRECURN (Ja­nuary 20-February 16): Mamalasen ka bokas. Piru dunt wurri. Sagettaryus ka naman talaga ‘day! Injuy!
AKWARYUS (February 16-March 11): Dati kang Pie-sez piru di ka iksimpted sa sompa. Magkakateleleng ka. Apter ol, an Akwaryan is an Akwaryan.
PIE-SEZ (March 11-April 18): Tilapya ka sa ‘yung past lyft. Made­lem ang fyutyur mu. I can see a 5, another 5 and one more 5. Sardinas ka pala! Chura!
ARIEZZ (April 18-May 13): Kalemotan ang dating bohay. Kong de ka sinuwirti belang Taoros, fault ko ba ‘yon?!? Tse!
TAOROS (May 13-June 21): Dati kang Jimmy-nai. Hu kers keyr bers?
JIMMY-NAI (June 21-July 20): Ikaw ay dating Cancir. Weh ano ngayon? Baket, maganda ka ba?
CANCIR (July 20-August 10): Tatama ka sa luttu. Magkaka-bee ef o gee ef ka ren na obod nang pugi o byutipoll. Yayaman ka! Ang huruskup na ito ay magkakatutuu kung hende mo babasahen. Toingk!
LEO (August 10-September 16): Pormerly, isa kang Bergo. Nawala ang berjenity mo. Bungga!
BERGO (September 16-October 30): Mag-­engat kay Cancir. Sha ang ex mung de maka-mub un.
LEBRA (October 30-November 23): Ekaw ang dating Iskurpyu. ‘Wag ka nang magreklamu. ‘Pag panget, panget!
ISKURPYU (November 23-November 29): Nabawasan ang araw mu sa kalendaryu. Ho­wag malongkot. Di naman nabawasan ang lebog mu! Panalu!
SAGETTARYUS (December 17-January 20): Mang-aagaw! Enagaw mu ang Pasko’t Bagung Taun kay Caprecurn. Ibalek mo ‘yan kong ayaw mung masaktan!
OPHIUCHUS (November 29-December 17):
Maherap kang espile­ngen. Ke bagu-bago mu pa lang, pasusyal ka na. Pakyu ka!


Microsoft Internet Explorer 7

No comments:

Post a Comment