TRAVELBOOK NOW!

Wednesday, January 19, 2011

Mga Tapat na Kaibigan

Mga tapat na kaibigan:

Kuba- mapagpakumbaba
Pilay-di ka tatakbuhan
Bulag-walang paki sa itsura mo
Bingi-hindi magagalit kahit ano pang sabihin mo
Pipi-di nagbibitiw ng masasamang salita
Duling-di ka hahayaang mag-isa

And for me .....that's what true friends are for.....

No comments:

Post a Comment