TRAVELBOOK NOW!

Friday, December 31, 2010

Happy New Year!

It's new year once again.

Parang kailan lang.

Kasisimula lang ng 2010.

Ngayon patapos na ang year of the tiger ...papasok na ang year of the rabbit.

Ilang oras na lang at 01 01 11 na.

Suwerte daw sabi nila.

Parang kaybilis ng oras ano?

At ngayon heto at sumusungaw na ang Bagong Taon.

Hatid ay pag-asa at pag-ibig.

Last year has been a good one.

I just wish this coming year will be better than the previous year.

Nothing much to say.

I just wish everyone a ...


Fruitful and blissful year to come.

Happy 2011!!!!

Cheers!!!!

No comments:

Post a Comment