TRAVELBOOK NOW!

Monday, December 13, 2010

Ang Mahiwagang Tanong

Ang sabi nila...

Ang babae pineperahan ang lalaki!


Ang lalaki pineperahan ang bakla!

Eh ang bakla , sino ang pineperahan??

Iyan ang mahiwagang tanong...

No comments:

Post a Comment