TRAVELBOOK NOW!

Thursday, December 2, 2010

Ang Kuya Niya’y Bakla

Love ko naman itong payo ni Kuya Rom sa isang letter sender na may kuyang bakla.
Read on at nang malaman kung ano ang magandang payo ni Kuya Rom sa Abante- Tonite.Ang Kuya Niya’y Bakla
Kuya Rom

Dear Kuya Rom,
Ang kuya ko ay idol ko mula pa nang bata kami. Matalino. Honor student. Valedictorian sa high school. Ang paghanga ko sa kanya ay natapos nang nasa college na siya. Sinabi niya sa akin na bakla siya, hindi lang halata.
Ipinagtapat niya ito sa aming mga magulang. Hindi matanggap ng daddy ko ang paglaladlad niya. Muntik na siyang pinalayas sa bahay namin. Pinigilan ng mommy ko ang daddy ko. Sinabihan ng mommy ko ang kuya na kung may pusong babae man siya, huwag naman sana siyang mamuhay sa kalaswaan at mawala ang respeto niya sa kanyang sarili.
Hindi ko na siya kinakausap ng matagal tulad ng dati. Kinakausap ko lang siya kung kailangan. Ginagawa kong abala sa maraming bagay ang aking sarili para ‘di ko siya mapansin.
Hindi ko matanggap na may kuya akong bakla dahil iniisip ko ang kinabukasan niya. Mamumuhay ba siya habang buhay bilang bakla? Hindi ko siya itinatakwil na kapatid ko. Hindi ko lang matanggap talaga na bakla siya. Mali ba ako? -- PJ

Dear PJ,
Wika ng isang manunulat: “Hate the sin, but love the sinner.” Kamuhian mo ang ginagawang kasalanan, subalit mahalin mo ang gumagawa ng kasalanan. Huwag mong tatanggapin ang ginagawang kalikuan, ngunit tatanggapin mo ang gumagawa ng kalikuan.
Ang hindi mo pagtanggap sa kuya mong bakla ay nagpapakitang hinuhusgahan mo siya. Huwag kang manghusga pagkat wala ka sa posisyon upang gawin ito. Ang Diyos lamang ang may kapangyarihang manghusga pagkat walang hanggan ang Kanyang karunungan.
Babala ng Panginoon Jesus, “Huwag kang maghusga upang ikaw ay hindi husgahan.” Kapag mapanghusga ka, huhusgahan ka rin ng Diyos.
Wala kang karapatang manghusga pagkat ikaw mismo ay hindi perpekto at nakakagawa rin ng kasalanan. Huwag mong husgahan ang kuya mo pagkat ikaw rin ay makasalanan.
Nasasaad sa Genesis 1:26-27 na nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae. Subalit nagkasala ang tao. Ayon sa Matthew 9:9-13, dahil sa kahabagan ng Diyos, dumating ang Panginoong Jesus para sa mga makasalanan. Binayaran ng Panginoong Jesus sa krus ang kabayaran ng mga kasanalan ng iyong kuya at mga kasalanan mo. Parehas kayo ng kuya mo na makasalanan. Parehas kayong mahal ng Diyos.
Kung kinahahabagan ng Diyos ang kuya mo, nararapat lamang na kahabagan mo rin siya. Mamuhay kang tulad ng Panginoong Jesus. Nang iniharap sa Kanya ang isang babae na nahuling nangangalunya, sinabi Niya sa mga taong nanghuhusga at naghahandang batuhin ang babae ang mga katagang ito: “Kung sinuman sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato sa babaeng ito.” Walang isa sa kanila ang nagawang batuhin ang makasalanang babae, pagkat sila rin ay makasalanan.
Ang wika ni Paul sa Galatians 6:1-2: “Kung may mahina sa inyo, kayo na malakas ay magbigay ng kalakasan sa kanya.” Kung sa tingin ko ay mas malakas ang iyong pananampalataya, ikaw ang dapat tumulong sa iyong kuya.
Nawa’y makatulong sa iyo ang mga talatang ito sa Biblia upang maliwanagan ka. Ikaw ay maging instrumento upang maranasan ng kuya mo ang pag-ibig ng Diyos. God bless you!
Payong kapatid,
Kuya RomNo comments:

Post a Comment