TRAVELBOOK NOW!

Sunday, October 31, 2010

Happy Hallowen 2010


It's Halloween time and it's time for trick or treating.

Me and my friends will go to the North Cemetery to have our own version of Trick or Treat he he he.

Dito maraming multuhan at aswangang nagaganap tuwing Halloween.

Pero hindi kami natatakot , bagkus ay nagkakatuwaan pa ha ha ha.

Dito ay may mirakulo kaming ginagawa.

Bumubuhay kami dito ng mga patay ha ha ha ha.

Happy Halloween po!

No comments:

Post a Comment