TRAVELBOOK NOW!

Saturday, September 11, 2010

9/11
Today , the memory of September 11 ,2001 attack on the twin towers of America is remembered.

It is such a powerful image that united the whole world to go side by side against any form of international terrorism.

Hindi na mabubura sa isipan ng bawat taong nagmamahal sa kapayapaan ang malagim na imahe na iniwan ng trahedyang ito na kumitil sa buhay ng libu-libong inonsenteng mga mamamayan.

Kailanman ay hindi maipaliwanag at maarok ng aking payak na kaisipan kung bakit kailangang pumatay ng mga inosente at walang kinalamang mga sibilyan at buhay ang ibang mga tao para lamang sa kanilang ipinaglalabang mga ideolohiya.

Ang sinuman na nagpakana ng ganitong mga pangyayari ay hindi karapat dapat na tawaging mga tao , kundi mga " kampon ng Impyerno at ni Satanas "

Mga walang puso sila at kaluluwa.
Maaaring nagsisisi ang langit kung bakit pa sila isinilang sa mundong ito.

Sana hindi na lang sila lumabas sa sinapupunan ng kanilang mga ina.

Sa mga namatay at naulila dahil sa trahedyang ito ; magkaisa tayong lahat sa paglaban sa kalupitan ng terorismo.

9/11 shall never happen again!! !
No comments:

Post a Comment