TRAVELBOOK NOW!

Sunday, August 1, 2010

Remembering Cory Aquino

Today is the 1st year death anniversary of the country's most beloved woman.

Honestly, I have shed a river of tears when the news of her demise had reached my knowledge.

All Filipinos had surely loved her for she had etched a space in their frailty hearts that the news of her untimely death becomes the bleakest day in Philippine history .

On this day of commemorating her death anniversary, I have found this poem, written by a fellow Filipino, as truly a fitting tribute to her lasting greatness and legacy.

Today, we remember a woman, who's selfless ideals had endowed the Philippines to become the icon of democracy in the whole world.

We love you Tita Cory!

We miss you and we will never forget you!

SALAMAT PO TITA CORY
Tula ni Joel T. Espedido


Sa puso mo’y umiiral

Ang pagmamahal sa bayan
Demokrasyang ipinaglaban
Sa aming henerasyon iniwan
Bagamat ikaw ay pumanaw
Sa puso’t diwa ng Filipino
Ang mga nagawa mo’y
Di namin malilimutan

Ang pagpanaw ni Ninoy Aquino
Ito pala ay daan lamang
Upang mamulat ang tao
At masilayan kalayaan ng bayan
Oo nga’t nawala sya
Pamilya mo’y naulila
Datapwat mga kababayan mo
Kami ay nakiramay sayo

Magiting mong ginampanan
Ang mahirap na tungkulin
Sa tulong ng Diyos
At busilak na damdamin
Malinis na pamamahala kami’y nakatikim
Sa taglay mong katangian

Nabalot ka ng kapangyarihang
Pinakamataas sa bayan
Dumating ang panahon
Naratay ka sa banig ng karamdaman
Kami na bayan mo
Sa iyo’y taimtim na nagdasal

Subalit sadya nga marahil
Nakatakda na ang panahon
Upang si Ninoy ay makapiling mo
Saan man sya naroroon
Kaya’t ikaw ay nahimlay
Sa amin ikaw ay namaalam
Upang gunitain ng sabay marahil
Ang movement ng August twenty one

Kami na bayan mo
Ay nakidalamhati
Sayo ay nagpapasalamat
Demokrasya sa amin ay ipinamulat

Ikaw ay aming ihinatid
Hanggang sa huling hantungan
Hindi namin inalintana
Kami man ay magutom o mabasa ng ulan
Ang tangi naming nararamdaman
Ikaw ay aming ikinararangal
Bilang isang Filipino

Isa kang huwaran
Sa puso naming Filipino
Bagamat ikaw ay lumisan
Demokrasyang ipinamana
Pakaiingatan namin at ipaglalaban

AP Photo

No comments:

Post a Comment