TRAVELBOOK NOW!

Wednesday, August 4, 2010

Panatang Kaibigan


"PANATANG KAIBIGAN"

Iniibig ko ang aking tropa, ang tumanggap sa aking kalokohan.

Tagapunas ng aking luha.

Ako’y kanilang tinutulungan na maging malakas,
masaya at mas maligaya kahit wala akong pakinabang.

Bilang ganti ay ibibigay ko ang aking tiwala.

Ililibre ko sila ng kwek-kwek kapag ako’y
yumaman.


Susunduin ko sila kapag ako’y may kotse.

Tutuparin ko ang mga pangako ko, huwag lang ang pagbabayad ng mga utang.

Sisipain ko ang sinumang umaway sa kanila, sa pigi, sa hita at sa mukha.

No comments:

Post a Comment