TRAVELBOOK NOW!

Saturday, June 12, 2010

Independence DayIto ang araw ng ating kasarinlan.

Sa araw na ito ay napalaya ang ating bansa mula sa kuko ng mga dayuhang sumakop sa atin.

Sa araw na ito unang iwinagayway ang ating bandila sa Kawit , Cavite nang nuo'y presidente na si Emilio Aguinaldo.

It's been 112 years of being independent from any foreign invasions in our country.

Kung tutuusin, napakaraming bansa ang sumakop sa atin na talaga namang pinag-iinteresan na bagamat napakaliit na lupain subalit sagana naman sa mga kayamanan. Nandiyan ang Espanya na sumakop sa atin sa loob ng halos 377 na taon mula 1521 hanggang 1898, ang Amerika, at pinakahuli ang Hapon na labis na nagpahirap sa atin. Bukod pa riyan ang mga panaka-nakang pananakop din ng mga bansang China, Holland at Portugal sa atin bilang isang bansa.

Ngunit kung ating lilimiin, hindi pa rin tayo lubusang nakakalaya sa pananakop na unti unti sa ating lumulupig. Ito ay ang pananakop mula sa mga sakim at ganid sa ating lipunan na siyang totoong nagpapahirap sa ating bayan.

Kung tutuusin, kung hindi lamang tayo ganap na napasailalim sa pamumuno at pananakop ng mga taong tuso at sakim sa kapangyarihan, disin sana ay matagal na tayong umunlad at prumogreso.

Ngunit dahil sa kaimbutan at kaimbihan ng ilan sa ating mga kababayan, heto tayo, 112 years mula sa ating paglaya sa pananakop ng ibang bansa , sadlak pa rin tayo sa kahirapan.

Habang ang ibang bansa na sinakop at kaipalay pinalaya ng mga bansang sumakop sa kanila ay nakaahon na sa kahirapan at kalugmukan, tayo heto, nagkukumahog pa ring umahon mula sa kumunoy ng pagkalupagi.

Nawa, itong darating na bagong administrasyon ay magbigay na sa atin ng ganap na paglaya mula sa mga kuko, hindi lamang ng mga dayuhan, kundi maging sa mga kuko ng mga mapagsamantala, sakim, buktot, makasarili, gahaman at matakaw na mga kababayang siyang tunay na salarin sa ating patuloy na paghihirap.

At saka pa lamang natin buong pusong maisisigaw at maipagmamalaki sa buong mundo na tayo ay ganap at tunay na ngang malaya!

Isang maluwalhating paglaya sa iyo , Bayan Ko!

No comments:

Post a Comment