TRAVELBOOK NOW!

Wednesday, June 30, 2010

And now meet the new President of The Philippines....Benigno Simeon " Noynoy " Cojuangco Aquino III

Ngayon ang inauguration sa Quirino Grandstand sa Luneta, Maynila ni Noynoy Aquino into becoming the 15th President of this impoverished nation of ours, the Philippines.

Today will be a very busy first day for our new President, another Aquino , in this family of heroes , to govern our country.

Kaya simula ngayon, bawal nang magkasakit ang bagong Pangulo.

Tomorrow will be another day. I feel a breath of fresh air dahil sa pagkakahalal na ito ng ating bagong Pangulo.

I feel proud. Siyempre naman noh, ibinoto ko siya!

At ngayon, kaisa ko ang halos 15 milyong mga Pilipino na nagkaisa sa pagpili sa kaniya upang siyang manguna sa ating bansa tungo sa pagsulong at pag-unlad.

Kaisa ko rin ang bawat Pilipino na umaasam sa minimithing pagbabago na ipinangako niya nung panahon ng kampanya.

Sana lang ay hindi mabigo ang mga mamamayang Pilipino na umasa, nagtiwala at sumuporta sa kaniya upang ipidal ang ating bansa mula sa isang sadlak na kalagayan patungo sa bagong umaga bilang isang bansang Pilipinas!

Sa aking pakiramdam ay tila ba ako'y nagising mula sa isang masamang bangungot at pangitain.

Nawa, hindi ako nagising lamang upang mapagtanto na ako pala ay nasa loob pa rin ng isang panibagong bangungot na aking kasasadlakan!

Sana this time, ay hindi na tayo babangungutin at tayong lahat ay magigising sa bagong umagang dala ng ating pinagkatiwalaang bagong Pangulo ng ating bansa!

Aba, magarbo ha at engrande ang pagsalubong sa ating hinalal na Pangulo. May street party pa sa Quezon Memorial Circle upang maipadama marahil na kaisa natin ang pangulo sa pagharap sa mga hamon at unos ng buhay bilang isang bansa.

Sana hindi lang ito puro rigodon at kasiyahan sa buong isang taon. Bagkus ay umpisahan agad ang mga gawaing nakabinbin nang sa gayon ay maging positibo na ang kalagayan ng ating bansa.

Tama na ang kasiyahan. Umpisahan na ang labanan!

Harap na agad sa giyera, Mr. President , para iligtas ang ating Inang Bayan mula sa mga kaaway.

At dalangin namin ang iyong tagumpay para sa labang ito.

Ang laban ng mga Pilipino!

Good luck, Mr. President Benigno Simeon " Noynoy " Cojuangco Aquino III.

Welcome to the real world.

No comments:

Post a Comment