TRAVELBOOK NOW!

Saturday, May 15, 2010

ANG LALAKI AT ANG KANYANG TANDANG

Heto ang isang kuwentong hango kay Aesopo na aking nais ulitin sa aking sariling pamamaraan. Naalala ko ito dahil sa una ko itong narinig mula sa gumagaralgal na tinig ng aking pinakamamahal na si Lola Simeona Victorino Briones:
ANG LALAKI AT ANG KANYANG TANDANG

Mayruong isang lalaki, dala dala ang kanyang panabong na tandang, ang naglalakad sa isang ilang na kalsada. Maya maya ay nilapitan siya ng isang matandang babae.

"Apo, mabuting sumilong ka muna dito sa aking bahay, sapagkat nakikita ko na maya maya ay bubuhos ang malakas na ulan at kapag nagkataon ay wala kang ibang masisilungan maliban dito sa aking bahay. "

"Aba, ganun po ba lola. Sige po kung iyon ang inyong kagustuhan"

Makalipas ang ilang saglit, bumuhos nga ang pagkalakas lakas na ulan, kasabay ang nagngangalit na kulog at kidlat. Nanggilalas ang lalaki sa namasdan. Matapos tumila ang ulan......

"Ah lola,salamat po sa pagpapatuloy nyo dito sa akin. Pwede ko ho ba kayong matanong lamang?"

"Sige, iho, ano ang iyong katanungan?"

"Manapa'y nanggilalas po ako sa inyong kagalingan dahil maigi ninyong nahulaan ang darating na pagbuhos ng ulan. Maaari ko po bang malaman kung paano ninyo iyon nahulaan?"

Ngumisi ang matandang babae....

" Iho, sapagkat ako ay isang magaling na manghuhula!"

" Ganun po ba lola. Kaya pala nalaman ninyo agad ang paparating na bagyo"

"Tama iyan iho"

" Kung ganun po, maaari ko po bang malaman mula sa inyo ang aking magiging kapalaran?"

" Sige iho. Ano ang gusto mong malaman tungkol sa iyong kinabukasan?"

" Nais ko po sanang malaman......kung kailan po ako mamamatay?"

Muling ngumisi ang matandang babae.....

"Sige, pakingggan mo itong maigi iho. Ikaw ay mamamatay......sa sandaling makaikatlong pagtilaok ng hawak mong tandang!!!"

Natulala at halos hindi makakibo ang lalaki sa kanynag narinig. Pinagpalipat lipat niya ang kanyang pagmasid mula sa kanyang tandang na tangan at sa matandang babae.....

Maya maya pa ay daglian na siyang nagpaalam......

" Sige po lola, yayao na po ako. Salamat po muli sa inyong pagpapasilong"

"Patnubayan ka ng Diyos! At huwag mong kalilimutan ang aking sinabi tungkol sa iyong kapalaran"

"Opo. salamat po muli"

At nagmamadaling umuwi ang lalaki sa kanilang bahay, litung lito at di alam ang kanyang gagawin......

At tumilaok ang tandang....taktalaokkkk.........

Lalong nagulantang ang lalaki.

" Diyatat tutoo ang sinabi ng matandang babae. ano ngayon ang gagawin ko? Dalawang tilaok na lang at matatapos na ang buhay ko. Mabuti pa ay itali ko ito para hindi na makatilaok pa"

At ganun nga ang ginawa ng lalaki. Itinali nya sa isang malaking puno ang manok.......maya maya pa tumilaok ang tinali....taktalaokkkkk.......

Lalong sumikdo ang dibdib ng lalaki sa kaba. Diyatat isang tilaok na lang ay malalagot na ang kanyang hininga.......

" Hindi pwede ito. Kailangang hindi ka makatilaok ng pangatlong beses. Mabuti pang patayin na lang kita kaysa ako ang mamatay! "

Kinuha ng lalaki ang itak sa kusina at hinabol ng taga ang kawawang tandang.

Ngunit dahil sa nadamang panganib ay nagtatakbo ang manok sa buong bakuran. Nagpipilit kumawala sa gagawing pagpaslang ng kanyang amo sa kanya.

Hinabol siya ng lalaki.

Tangan tangan ang itak ..nagdudumaling dinukwang ng lalaki ang manok na kaipala'y biglang lumipad sa ibabaw ng isang pader.......

At hindi sinasadya....natalisod ang lalaki sa isang nakausling bato.Dahilan upang mabitawan ang hawak na taga......bumaon ang puluhan sa isang kahoy na kulungan....nakausli ang talim........

Nadupilas ang lalaki.....hindi niya na naiwasan........bumaon ang kanyang didbdib sa nakausling talim ng nasabing taga.........bumuhos ang masaganang dugo sa lupa..........


At tumilaok ang tandang sa pangatlong pagkakataon.....

Taktalaokkkkk...........

No comments:

Post a Comment