TRAVELBOOK NOW!

Sunday, April 4, 2010

Easter Sunday 2010


Today is Easter Sunday.

We commemorate the rising of the Lord Jesus Christ from the dead as a proof that He is the true Son of God and with this redeems humankind from sin and evil.

Napakahalaga ng Easter Sunday na ito. Dahil kung walang Linggo ng Pagkabuhay, masasayang lamang ang lahat ng pinagpaguran at pinaghirapan ng ating Panginoon bilang sakripisyo para sa ating mga kasalanan.

Kung hindi Siya nabuhay , ano pa ang silbi ng ating pananampalataya hindi ba?

Pero mabuti na lang at nabuhay Siyang maguli kung kayat dahil dito ay maging ang kamatayan ay Kaniyang nasakop at nalupig upang sa gayon tayong mga nananampalataya sa Kanya ay siyang magkaruon ng buhay kasama Niyang maghahari duon sa kalangitan.

Maagaa ang aming ginawang pagsalubong para sa araw na ito. Alas singko pa lamang ng madaling araw ay nag-aawitan na kami at sumasamba sa ating mahal na Diyos.

Matapos nito , ang lahat ay sama-sama sa isang hapag-kainan upang pagsaluhan ang aming inihandang mga pagkain.

Napakasarap damhin ng simoy ng hangin. Napakalamig ng umaga.

Ang sarap mabuhay lalo na't alam mong kasama mo at kakampi mo ang Diyos.

Bata pa lamang ako ay buhay na ang aking pananampalataya sa ating Dakilang Lumikha.

Dumating ang mga panahon ng pagsubok at pagluha. Ako ay nanghina. Nag-alinlangan. Nag-rebelde. Nawalan ng ganang mabuhay.

Subalit nagpapasalamat ako sa ating Panginoon dahil muli Niyang ibinalik ang aking pananampalataya sa Kaniya.

Salamat dahil ipinaunawa Niya sa akin na Siya ay lagi kong kasama sa hirap man o ginhawa!At hindi magmamaliw ang Kaniyang pag-ibig sa akin!

Salamat po Panginoon.

At purihin ang iyong banal na pangalan!

Amen!

Happy Easter!

No comments:

Post a Comment