TRAVELBOOK NOW!

Tuesday, March 9, 2010

The best words are.....

May na-receive akong text quotes mula sa isang kaibigan tungkol sa mga pinakamagagandang salita na maaari mong sabihin o bigkasin sa iyong kapwa.

The text quotes goes like this:

There is one word that is most respectful - PLEASE.

The two happiest words are - THANK YOU.
The three most beautiful words are - I LOVE YOU.

And the four sweetest words are - I AM VERY SORRY.

Tell these words to people around you everday, and you'll find how lovely is the world we live in!

Yes na yes naman ako para dito sa quotes na ito. Isa - isahin natin.

PLEASE - bilang paggalang nga naman sa ating kapwa, kailangan na bawat pakiusap natin para sa isang gawain ay nararapat namang lagyan natin ng pakiusap at pagsusumamo. Hind yung basta na lang tayo mag-uutos nang wala man lang pakundangan sa damdamin ng ating kapwa.

THANK YOU - at kapag sinunod naman ang nais at pakiusap mo , natural , kailangan naman na mayruong gratitude o pasasalamat duon sa isang munting pabor na ginawa ng tao para sa iyo di ba? Masarap magpasalamat ng taos sa puso at gayundin naman ,masarap ding makatanggap ng pasasalamat buhat sa iyong kapwa na natulungan.


I LOVE YOU - madalas ay sa mga romantic couples mo na lamang naririnig. How about sa mga kapamilya mo o sa mga mahal mo sa buhay tulad ng iyong mga magulang at kapatid, at maging sa mga kaibigan na laging nandiyan sa tabi mo, o sa mga trabahdor mo na madalas mong nauutusan, nasabi mo na ba ito sa kanila? O sadyang binabalewala mo na lamang ang kahalagahan ng tatlong katagang ito?

I AM VERY SORRY - ito ang maganda. Ibig sabihin marunong tayong mag-acknowledge ng ating pagkakamali. Bawat isa naman ay nagkakamali at nagkakasala. Pero hindi na iyon mahalaga. Ang mas mahalaga ay marunong kang kilalanin ang iyong pagkakamali at pagkakasala at mula rito ay matuto kang magpakumbaba at humingi ng tawad sa mga taong iyong nasaktan at nasugatan.

Itong mga salitang ito ang kadalasang kulang sa ating pang-araw araw na bokabularyo.

Ang mga salitang ito ang dapat na hindi mawawala at tuwi-tuwina ay ating babanggitin nang sa gayon ay magiging mainam at maalwan ang ating pamumuhay sa mundong ito na nilikha sa atin ng Poong Maykapal!

Ikaw, nasabi mo na ba ang mga katagang ito sa iyong kapwa?

No comments:

Post a Comment