TRAVELBOOK NOW!

Friday, March 5, 2010

Ang Condom at ang Simbahan....bow...

For the first time ay nais kong magsalita tungkol dito sa giriang nagaganap between the Department of Health Secretary Esperanza Cabral at sa pamunuan ng Simbahang Katoliko.

Ito ay nagsimula nang magpamudmod ng libreng condom ang " imoral na si Cabral " ng condom nitong nakaraang Valentines Day sa mga couples na magsi-celebrate nito sa loob ng "apat na sulok ng Sogo at Victoria Court"

Ito daw ay bilang panlaban o pangontra sa lumalaganap ngayong sakit na AIDS na very alarming na ang rate ng pagdami dito sa Pilipinas, partikular sa mga Call Center Agent.

Na labis namang tinutulan ng Simbahang Katoliko dahil ito raw ay imoral at labag sa kautusan ng Diyos!

For facts and records; iisa ang stand ng Daily BITES tungkol sa usaping ito, nuon pa man at magpahanggang ngayon: ito ay ang pagiging Pro Choices!!!

Hindi ko lubos maisip kung bakit tutol na tutol ang makapangyarihang Simbahan sa polisiyang ito ng "pagpipigil sa pagdami ng populasyon"

Let me set the record straight: ayon sa record ng United States Census Bureau , umaabot na ng 6,806,700,000. Take note huh, billion na po iyan huh! At ayon din sa datos at isinasagawa pang mga pag-aaral, patuloy na dumadami at lumalaki ang bilang ng populasyon ng mundo. Ayon sa entry ng Wikipedia tungkol sa World Population : " World births have levelled off at about 134 million per year, since their peak at 163 million in the late 1990s, and are expected to remain constant."......at given this estimation....dagdag nila....."because births outnumber deaths, the world's population is expected to reach nine billion in 2040,or by 2050.

Iyan ay sa buong mundo. Punta tayo sa Pilipinas. Ayon din sa entry na ito ng Wikipedia,pang-labingdalawa ang Pilipinas sa talaan ng mga bansa na may pinakamalalaking populasyon na umaabot na ngayon , as of latest count ng National Statistics Office, sa 92,226,600. At ayon din dito , ang Pilipinas ay isang "fast growing country in terms of population."

Hindi ko na maimadyin kung ilan na ang populasyon ng Pilipinas pagdating ng ilan pang dekada o milenyo kung ganito lagi ang stand ng Simbahan tungkol sa pagkontrol ng populasyon.

Iyan ay usapin pa lang tungkol sa populasyon, iba pa ang isyu tungkol sa sakit, partikular sa mga sexually transmitted disease tulad ng AIDS, herpes, gonorrhea atbp.

Ang condom ay isang mabisang paraan para sa birth control ganundin para sa pagsugpo ng pagkalat ng nakahahawang mga sakit tulad ng AIDS. Walang duda tungkol dito. Basta gagamitin lamang ng tama at naaayon, malaki ang pakinabang nito para mapigilan ang paglobo ng populasyon ng mundo at maging ang pagkalat ng mga sakit.

Tignan natin ang stand ng Simbahan tungkol dito. Heto ang excerpts ng isang tabloid na sinabi umano ng isang mataas na opisyal ng isang samahang Pro-life na Human Life International Dr. Ligaya Acosta: “I want to clear this thing. Using condom does not spare you of acquiring diseases like HIV/AIDS. Hindi totoo na kung nag-condom ka, ligtas ka na sa sakit o hindi ka makakabuntis. Ang pinakamaganda ay disiplina sa sarili. Mag-stick sa iisang sexual partner”

Heto ang tutoo.Kapag gumamit ka ng condom, malaki ang tsansa mo na makaiwas sa nakahahawang sakit kesa sa hindi ka gagamit nito, tama? Kung "hubad" kang nakikipagtalik sa kapwa mo mas malamang na mahawa ka ng sakit nito kung hindi ita-trap ng isang condom ang fluid na lumabas galing sa iyong partner na maaaring naglalaman ng sangkaterbang virus o germs ng isang STD, right? Simply put,mas malaki ang proteksyon mo kung gagamit ka ng condom kesa hindi. Ganun lang kasimple yan.

Ano ang pinagpuputok ng butse ng Simbahan at ng mga Pro-life daw na ito , kung gayon tungkol dito?

Taking in the context of what HLI head Ligaya Acosta had said, let me paraphrase her, " ...Ang pinakamaganda ay disiplina sa sarili. Mag-stick sa iisang sexual partner”.

Tama naman. Granted, may mga tao na kaya itong gawin,wala namang problema. At maganda sana kung ganito nga ang magiging stand ng" lahat ng Pilipino". Kayang magdisiplina. Kayang mag-stick sa iisang partner.

Pero hindi tayo nabubuhay sa reyalidad. Ang reyalidad ay ito: HINDI LAHAT NG PILIPINO AY MAY DISIPLINA AT KAYANG MAG-STICK SA IISANG PARTNER!

Ang panuntunan lang naman ng paggamit ng condom ay ito: kung hindi mo kayang disiplinahin, at mag-stick sa iisang sexual partner, por Diyos , por Santo, please, gumamit ka nito, parang awa mo na sa sarili mo!

Ang tanong: Nagagawa ba ng Simbahan ang obligasyon nito para hikayatin at himukin o pangaralan ang publiko na maging tapat sa kanilang partner? O sadyang hindi na ito nagagampanan ng Simbahan kung kaya't ipinupukol ang sisi sa mga nag-aadvocate laban dito?

Mayruon bang sapat na kontrol ang Simbahan kung paano mapipigilan ang mga taong gumawa ng mga " imoral na aktibidad" tulad ng itinuturo nila? Paano kung hindi nila kayang saklawan ang isipan ng mga taong may malayang kaisipan tungkol dito? Hahayaan na lang ba natin silang mapahamak habang itinuturo natin ang "pagpipigil" sa mga Simbahan? Eh papano kung hindi na nga nakikinig ng sermon sa Simbahan ang mga tao? Kailan tayo kikilos at magigising? Kapag laganap na ang mga nakahahawang sakit sa buong mundo? Kapag halos mapuno na ang mundo sa laki ng ating populasyon? Kapag ang isang mahirap na pamilyang may siyam na anak ay halos hindi masuportahan ang laki ng pamilya nito? Na umaabot sa pag-papaampon o pamimigay ng kanilang mga anak sa iba dahil hindi na nila makaya ang pagsuporta sa mga ito?

Namasdan na ba nila kung paanong ang mga maliliit na bata ay nagsa-suffer sa kalye at lansangan dahil hindi sila kayang suportahan ng kanilang pamilya? Natanong ba nila kung gaano kalaki ang mga pamilya nito? Ano ba ang mas madaling suportahan , ang maliit na pamilyang may dalawa hanggang apat lamang na anak o isang malaking pamilya na may siyam hanggang labindalawang bilang lamang ng mga anak?

Ang argumento ng Simbahan ay hindi daw nagdudulot ng kahirapan ang pagdami ng populasyon sa Pilipinas. But the simple truth ay ito : mas madami ,mas mahirap. Simpleng lohika lamang,mas marami kang susuportahan, mas maraming enerhiya ang gugugulin mo para mabuhay nang marangal ang bawat isa. Hindi ba sila naniniwala sa kasabihan na More is less ; and nevertheless , Less is more!

Walang problema kung kaya mong suporthan ang lahat ng magiging anak mo. Kung makakaya mong ibigay lahat ng basic needs nito tulad ng shelter,pagkain at pag-aaral, walang problema kahit ilan pa ang ianak mo. Subalit paano kung hindi ganito ang sitwasyon? Hahayaan na lang ba natin itong mangyari? Wala ba tayong gagawing paraan para mapaliit ang bilang ng isang pamilyang kayang suportahan ng isang ordinaryong mga magulang? Isisisi na lang ba natin lagi sa gobyerno at pamahalaan ang kahirapan? Habang tayo ay walang ginagawa upang pigilan ang paglala ng kahirapan?

Hindi ako anti-life na maaaring ipalagay ng iba. In fact, ako ay pro-life. Ang gusto ko ay isang buhay na maginhawa at maunlad para sa pamilyang Pilipino dito sa mundo. Ngunit paanong mangyayari at matutupad ang adhikaing ito kung alam mong sumosobra na ang dami ng tao sa mundo. Kaya pa bang suportahan ng mundo ang dami ng tao? Ilang mga sakahan pa at taniman at kabundukan at kagubatan pa ang kailangang sirain para matirhan ng mas maraming tao? Ilang dam pa ang kailangang ipagawa para may sapat na makuhang inumin ang mga nauuhaw na tao? Ilang siyudad pa ang kailangang itayo nang sa gayon ay may disenteng matirahan at masilungan ang mga taong walang bahay? Ilang libong tonelada pa ng pagkain ang kailangang iprodyus ng mundo para mapakain ang lahat ng tao? Ilang trabaho ang dapat maisagawa upang mas mapaganda ang buhay ng bawat isa?

No doubt, malaking problema ang maaring idulot ng paglobo ng populasyon sa hinaharap. Hindi pa natin masyadong nararamdaman ang matinding epekto nito sa ngayon. Ngunit tiyak na ang susunod na henerasyon ng mga kabataan ang magsa-suffer nito sa kinabukasan.

Kalooban ba ng Diyos ang pagdami ng tao sa mundo? Bakit ito ang palaging isinisigaw ng Simbahan sa mga tao? Oo, binigyan tayo ng Diyos ng kanyang Salita. Subalit dapat nating maunawaan na ang Kanyang mga salita ay magiging pamantayan lamang kung paano tayo dapat mamumuhay.

Katulad ng ating pananalangin sa Kanya. Sinabi Niya, "ganito kayo dapat mananalangin, Ama namin, Sumasalangit Ka......" Ibig sabihin, ang Ama Namin ay isang pattern lamang kung paano ka dapat magdasal. Hindi literal na araw araw ay kailangan mong i-recite ang Ama Namin sa tuwing mananalangin ka sa Diyos Ama.

Sa gayunding paraan, hindi porke't sinabi ng Panginoon na " humayo kayo at magparami" ay literal mo na ngang gagawin na magparami ka! Tandaan natin na nuong sinabi ito ng Diyos sa tao ay dadalawa pa lamang ang tao nun, sina Adan at Eva pa lamang. Subalit ngayon na milyon na ang bilang ng tao ay magpadami pa rin ba ang nais ng Diyos nating gawin?

Ito ba talaga ang kalooban ng Diyos sa atin?O sadyang tao lamang ang gumagawa ng sarili niyang interpretasyon sa mga utos ng Diyos?

Ang sabi ng Simbahan ay desisyon daw ng Diyos kung mayruon mang isisilang na tao sa mundo araw-araw. Para sa akin, hindi ang Diyos ang nagde-decide kung magdadagdag ng tao sa mundong ibabaw kundi ang bawat mag-asawang nag-iibigan. O ang magkasintahang nagtanan. O ang magnobyang hindi nakatiis na pumasok sa isang "bahay-kasalanan". O ang isang dalagitang pumayag na isuko ang kanyang puri sa kasintahang walang trabaho. O ang isang anak na dalagang pinagparausan ng kanyang mga kamag-anak .O isang dalagitang ginang-rape ng mga kabataang miyembro ng isang fraternity sa kanilang lugar. O sa isang katulong na ni-rape ng kanyang amo. Sila, sila ang nagdedesisyon kung dadagdagan nila ang bilang ng mga tao dito sa mundo. Hindi ang Diyos!

Dapat nating malaman na binigyan ng Diyos ang tao ng kalayaang pumili kung ano ang nais niyang gawin para sa kanyang sarili. Hindi tayo nilalang ng Diyos na parang robot na de susing susunod sa lahat ng Kanyang iutos. Hindi ito ang kalooban ng Diyos. Bagkus ay malaya ang bawat isa na gawin ang kanyang nais gawin. Anuman ang maging resulta at kalabasan ng kanyang naging pagpapasya ay Diyos lamang ang huhusga sa katapusan at hindi ang tao!

Kung napagdesisyunan ng isang mag-asawa na maging maliit lamang ang kanilang pamilya upang mas masuportahan nang maayos ang pamumuhay nito, I am very sure, ino-honor ito ng Diyos Ama sa langit. Kung gumamit man ng condom o anumang birth control method ang isang mag-asawa o mag-partner para makontrol ang paglaki ng kaniyang pamilya dahil hindi mapigil ang kagustuhang magtalik ng mag-asawa , malaking isyu ba ito saDiyos?

Kung dahil sa labis na kapusukan ng isang tao ay hindi niya mapigilang makipagtalik sa kahit sinong tao maliban sa kanyang asawa, masama na bang proteksyunan mo ang sarili mo laban sa pagbubuntis ng isang anak na labas sa kasal? O ang proteksyunan mo ang sarili mo laban sa isang sakit na maaaring mayruon ang ka-partner mo?

Marahil ay iniisip ng mga taong Simbahan na ito na katulad nilang mga pari na hindi nag-aasawa at malakas ang kontrol laban sa " kamunduhan" at " kaimoralan" ng sanlibutan, ay ganito rin kalakas ang " fighting spirit " ng ibang mga tao na nasa labas ng relihiyon. Sila ay nabubulagan kung iniisip nila na madaling mapasunod ang tao sa "abstinence" na kanilang ipinangangalandakan.

Ang sabi ng Simbahan ay anti-life daw ang mga taong nagsusulong ng condom at anumang paraan ng birth conrol para mapigilan ang pagbubuntis ng isang babae. Dapat nating tandaan na life begins when two sex cells met and the two became one fertilized embryo, that's life. Not in one sperm or egg cell na tina-trap ng isang condom o IUD. Kaya never dapat na aakusahan tayong pumapatay ng buhay dito.

I am Pro-Choice. Hayaan nating mamili ang tao kung paano niya pangangalagaan ang sarili niya. Hindi porke't sinusuporthan natin ang paggamit ng condom ay sinusuportahan na rin natin ang pagkalat ng imoralidad sa lipunan. Maling mali ito.

Simple lamang naman. Gawin ng bawat isa ang tungkuling iniatang ng Diyos para sa kanya. Gawin ng Simbahan ang tungkuling pangaralan ang tao laban sa paggawa ng " kamunduhan", mag-stick sa isang partner at iwasan ang mga imoral na gawain. But when it all fails, hayaan naman nilang gawin ng Gobyerno ang tungkulin nito na ipakalat ang impormasyon kung papaano makakaiwas sa sakit at problema ang mga tao "KUNG HINDI NILA KAYANG MAG-AYUNO".

Tulungan dapat. Walang sisihan. Walang batuhan ng putik. Walang pagpapasa ng obligasyon sa iba.

Ang akin lamang dalangin, sana hindi dumating ang panahon na sisisihin tayong mga tao "ngayon" ng mga tao sa "hinaharap" dahil hindi natin ginawang pigilan ang paglaki ng populasyon ng mundo ngayon pa lamang!

Mahaba pa ang talakayang ito. Balitaktakan ng magkabilang kampo. Bawat isa may punto. Ang isa't isa'y ayaw magpatalo.

Ang tanong lamang na iiwan namin sa inyo: Ano ba ang mahalaga sa iyo, ang kapakanan ng kapwa mo? O ang kaligtasan ng sarili mo?

Maraming salamat po!

No comments:

Post a Comment