TRAVELBOOK NOW!

Sunday, February 28, 2010

Pagod ka na ba?
Napapagod ka na ba?

Lahat naman tayo ay nakakaranas nito in the course of our life. Siyempre, tao din lang naman tayo na napapagod din, whether it would be physical, emotional or even spiritual na kapaguran, lahat tayo ay pinagdadaanan ito.
Mayruon akong 5 tips na nais kong ibahagi sa inyo bilang mabisang mga panlanban sa kapaguran.
And here are the 5 tips to combat fatigue or burnout:

1.) DELEGATE - Ipagawa o ibahagi sa iba ang mga bagay na nahihirapan o napapagod kang gawin. Kadalasan kasi kaya tayo madaling napapagod ay dahil pinipilit natin na akuin ang lahat ng bagay kahit hindi na natin kaya; dahil minsan nahihiya o natatakot tayong magpagawa nitosa iba dahil sa mayruon tayong inaasahang mangyayari o matutupad. Relax , huwag mag-panic. Paminsan minsan ay matuto din tayong magtiwala sa magagawa ng ating kapwa.

2.) STOP BEING PERFECT - Walang taong perpekto. Diyos lamang. At ang taong may pangalang Perfecto.
Nakakapagod magpakaperpekto. Dahil kapag nagkamali ka, kadalasan hindi mo matanggap. Huwag mong iisipin na lagi kang tama, at ang mga nasa paligid mo ay laging mali. Tunay na nakakapagod maging laging tama. For me, perfection is only an illusion, it is impossible to attain. In this world, no one or nothing is perfect; only near-perfect.


3.) DEVELOP A HOBBY - Mag-isip ng mga bagay o aktibidad na magpapagaan at magpapasaya ng iyong
damdamin.Maraming hobby ang puwedeng gawin o pagkaabalahan upang hindi madaling mapagod. Mga halimbawa tulad ng photography, collections, stitching, stamping,singing o kahit simpleng pagsamyo ng halimuyak ng mga bulaklak na tiyak makapagbibigay kaluguran sa iyo at makapagpapalimot na ika'y napapagod na.

4.) GO AWAY FROM STRESSFUL SITUATION AND PEOPLE - Umiwas sa mga sitwasyong magugulo o maiingay
at pumili ng mga kaibigang sasamahan na masasaya at kaiga-igaya. Kung maaari, huwag makisama sa mga taong malungkutin,maraming galit at hinaing sa mudo at hindi marunong tumawa, tiyak madadala ka ng kanilang kalungkutan at kapagalan. Imbes na sa mga maingay at magulong lugar tulad ng disco house,
pumunta sa mga tahimik at pribadong lugarkung saan puwede kang makapagpahinga at makapag-relax ng nag-iisa.

5.) TRUST IN THE LORD - At ang pang-huli at siyang pinakamahalaga, magtiwala sa Diyos. Huwag kalilimutang tumawag at manalangin sa kanya araw-araw at tiyak mawawala ang iyong nadaramang kahapuan. Laging isipin na Diyos pa rin ang may kontrol ng lahat at hindi ka Niya pababayaan lalo na at sa Kaniya ikaw aynagtitiwala. The Lord said: " Come to me and I will give you rest ".

Follow these 5 excellent tips and you can be sure you will be far from having the feeling of being tired and stressed.

Amen!

No comments:

Post a Comment