TRAVELBOOK NOW!

Friday, February 12, 2010

The Fourth Kind

Disturbing and truly frightful will be apt to describe Milla Jovovich's latest film entitled The Fourth Kind- a story about alien abduction.

Ang istorya ay naganap diumano sa isang rural town sa Alaska called Nome. This is purportedly based on a true account.

Backed up by several videos and footages, Dr. Abigail Tyler(Jovovich), recount to director Olatunde Osunsanmi, how she was abducted by aliens including her daughter Ashley who until now is lost and nowhere to be found.

Sa pamamagitan ng split screen at superimposition ay napagsama ni Director Osunsanmi ang supposed to be real footages and videos at ang reenactment ng mga pangyayari leading to the abduction of Dr. Tyler by aliens.
Ayon sa pelikula, there are four kinds of alien encounters: first kind is the sighting of UFO's, second kind is seeing direct evidence such as crop circles , third kind is making a direct contact, and the fourth , more dangerous kind is the abduction.

Para sa akin , hindi naman imposible na there is other life form present in the universe. Sa laki at lawak ba naman ng buong universe, imposible na walang isang planeta na katulad ng Earth ay nakakapagsuporta ng buhay. Tandaan natin na ang Solar System na ating kinaroroonan ay isang napakaliit lang na tuldok sa Milky Way galaxy naman na ating kinabibilangan. At , imaginin mo na bilyun bilyong galaxy ang nakakalat sa buong universe! 'Di ko malirip kung gaano kalawak iyan.

Pero posible nga kaya na may nakapasok o nakapunta nang ibang life form o aliens dito sa ating mundo? At nang-aabduct nga ba sila ng mga tao? Kung totoo man , ano at saan nila dinadala ang mga tao? At ano ang hitsura at anyo ng mga aliens na ito?

Iyan ang pilit na ididikdik ng The Fourth Kind sa ating utak. Marami nang documentary, accounts at X-Files ang nagpatunay tungkol sa mga alien sightings na iyan, ngunit hanggang ngayon ay nananatiling misteryo ang bahaging ito ng ating imahinasyon.


Anu't anuman, panoorin ninyo ang The Fourth Kind for genuine thrill and goosebumps, at para lalong madagdagan ang dumaraming mga katanungan sa inyong isipan.

Ano nga ba ang nasa dako pa roon???!!!!

No comments:

Post a Comment