TRAVELBOOK NOW!

Thursday, February 25, 2010

24th People Power Anniversary

Ngayon ang araw ng ika-24 na anibersaryo ng Edsa Revolution na naganap nuong Pebrero 22-25 , 1986.

Sa araw na ito ay umalis ng bansa ang diktador na si Ferdinand Marcos at lumipad papuntang Hawaii upang iwasang lumala pa ang madamdaming pagtitipon na isinagawa ng mga tao sa kahabaan ng EDSA magmula pa ng a-22 ng Pebrero sa panawagan ng nuo'y si Jaime Cardinal Sin sa Radyo Veritas upang magtipun-tipon laban sa isang mapaniil na rehimen.

Batang bata pa ako nung panahong iyon - 15 anyos pa lang - at wala pang kamuwang-muwang sa mga nangyayari sa aking paligid, nang maganap ang isang makasaysayang pangyayari na magpapabago sa buong mundo at magtuturo dito kung paano mapapatalsik ang isang makapangyarihan sa pamamagitan ng mapayapang pag-aalsa.


Ito ang ating pamana sa buong mundo.


Basta kami nuon ng aking pamilya ay tahimik na nakikinig sa radyo. Bagamat sinasabi nila nuon na may kaguluhan daw , ay hindi naman ito masyadong naiintindihan at nauunawaan ng bubot kong isipan.


Ngayon ko na lang napagnilay-nilay ang kahalagahan nito sa ating lahi bilang isang bansa.


Natatandaan ko na nuong panahong iyon ay kakampi ng aking ama si Marcos, kaya't sinasabi niya sa amin na si Marcos daw ang aming susuportahan. Nang gabing iyon ng Pebrero 25, 1986 ay wala si Papa sa aming bahay. Labis na nag-aalala nuon si Mama,dahil nga sa kaguluhang nangyayari sa daan.


Maya-maya bago mag-hatinggabi ay dumating na din si Papa, at malungkot na ibinalita sa aming " wala na si Marcos, umalis na ng Pilipinas".Dalawampu't apat na taon na rin pala ang nakakalipas simula nuong maganap iyon. Naibalik na ang demokrasya sa ating bansa. Subalit heto pa rin tayo, lugmok pa rin sa kahirapan. Kung ano ang kahirapang namasdan ko nung aking kabataan sa panahon ng Edsa Revolution, ito pa rin ang kahirapang namamasdan ko 24 na taon matapos ang pagbawi sa ating kalayaan.


Ilang EDSA People Power Revolution anniversary pa kaya ang daraan bago makamtan ng Bayan ni Juan ang " ganap na kalayaan " mula sa pang-aalipin ng iilang makapangyarihan?


Itong darating na Mayo 10, simulan na natin ang paglaya! Paglayang sinimulan sa EDSA, magtutuloy-tuloy sa darating na halalan!

No comments:

Post a Comment