TRAVELBOOK NOW!

Saturday, January 2, 2010

Hula Hula HoopsBagong Taon, panahon na naman ito ng sari-saring mga hula at predictions para sa taong paparating.
Marami ang lumalabas at kuntodo TV exposure pa na would be prophets ang nagpapainterview para magbigay ng kani-kaniyang mga fearless forecasts for this year.

Pero kung ire-review mo ang kanilang mga prediskyon one year later, maswerte na kung merong natupad na isa o dalawa man lang sa kanilang mga sinabi.

Hula is just hula- a hula hoops- full of loopholes. Maraming butas . Pwedeng magkatutuo pwedeng hindi. Kapag hindi natupad ang hula ay may palusot silang kasi nga "hula lang iyon". At kapag natupad naman ang hula ay taas noo nila itong iki-claim at may himig paninisi pa nilang sasabihin na " eh di ba hinulaan ko nga!".

Walang makapagbibigay ng eksaktong pangyayari kung ano ang magaganap sa kinabukasan. Pero marami pa rin ang naniniwala dito. At ang iba, tila ba Biblical Truth ang kanilang pagpapahula, na tiwalang tiwala silang magaganap ang anumang inihula sa kanila!

Nag-ipon na ako ng clippings ng isang kilala at pamosong future sayer na naglalabas ng kanyang mga predictions yearly, bu sad to say, ni wala man lang natutupad sa kanyang mga hula hoops.
Nuong maganap ang Twin Tower attack sa Amerika ay may nakahula ba ? E di ba lahat tayo ay na - caught by surprise dahil sa biglaang pangyayari.

Simple lang naman ang manghula eh. Kahit ako pwedeng manghula . Ang aking fearless forecasts sa taong ito ay:
1.) Magkakalindol sa taong ito.
2.) Magkakaruon ng malalakas na bagyong tatama sa mga buwan ng Setyembre at Oktubre.
3.) Maghihiwalay ang isang matagal nang mag-asawa na showbiz couple.
4.) May mamamatay na isang aktor at prodyuser. Meron ding mamamatay na isang pulitiko mula sa Norte.
5.) Ang mananalong Presidente sa 2010 ay may letrang I at O at N sa pangalan at apelyido.

O debah naman he he he.
Tingnan nga natin kung magkakatutoo paglipas ng labindalawang buwan hmmmmm!!!

Perlas na bilog, huwag tutulog-tulog, sabihin ngayon sa akin ang sagot.

Ba be bi bo bu!!!

No comments:

Post a Comment