TRAVELBOOK NOW!

Tuesday, January 12, 2010

Be Hated For Who You Are.......

Mayruon akong nakitang isang quotes sa Friendster that strike my mind very much.

Ito ay :Gaano ito katutoo sa iyo?

Mabuti pa nga bang kamuhian ka sa pagpapakatotoo mo kesa naman sa ibigin ka sa
isang bagay tungkol sa iyo na alam mong isang malaking kasinungalingan.

I accept this quotation wholeheartedly.

With regards to my homosexuality, this truth is very much welcoming indeed.

Born to be hated, Dying to be loved


Oo nga naman, aanhin mo ang laksang papuri at parangal kung alam mo namang hindi ka nagpapakatutoo sa iyong sarili. Mabuti nang magalit ang maraming tao sa iyo kung ito naman ang katotohanang magpapalaya sa iyo.

Sabi nga : Kung ano ang nasa puso mo sundin mo.
Kung ano ang nakapagpapasaya sa iyo sundin mo.
Huwag mong intindihin ang sasabihin ng ibang tao.
Ang mahalaga ay ginawa mo ang gusto mo.
At ipinakita ang tunay na kulay mo." I'd rather be hated for who I am, than loved for who I am not." - Kurt Cobain of Nirvana


" Be hated or be loved ; it doesn't matter , as long as it's your heart that matters " - Edgar Portalan

No comments:

Post a Comment