TRAVELBOOK NOW!

Sunday, December 20, 2009

Fondest Farewell Madame Cory....Once again, our dearest President Corazon Cojuangco Aquino graced Time Magazines issue this December in their obituary pages entitled Fond Farewell.
Tunay nga namang walang maikukumpara sa kontribusyong iniambag ni Cory sa larangan ng matahimik na pag-aalsa na ginaya at patuloy na ginagaya ng maraming bansa sa mundo.

Ito ang di matatawarang ambag ng ating Pangulo at ng buong Pilipino sa mundo. Dahil sa kanya ay naibalik ang pinakaaasam na Demokrasya sa pamamagitan ng mapayapang rebolusyon ng mga mamamayan na hindi kailangang may dugong tutulo o dadanak makamtan lamang ang minimithing kalayaan.


Patunay dito ang patuloy na pagpaparangal na iginagawad ng Time Magazine sa kanilang 1986 Woman Of The Year icon. Ilang beses naging cover ng pamosong magasin ang ating bayaning si Ma'm Cory at kung ilang beses nang nai-feature ang kanyang istorya sa nasabing internationally reconized and acclaimed magazine na nagpapatunay na siya ay iniidolo at hinahangaan saanmang panig ng mundo.

She was even listed as one of the 60 Asian Heroes by that same magazine in their 2006 issue along with Mother Teresa, The Dalai Lama, Mohandas Gandhi and Aung San Suu Kyi.

With this fitting tribute, we are one in highly saluting and honoring our own hero , Madame Cory Aquino, as our inspiration, our pride and our legacy to the world. We remember her undying love for our country and the toughness and resiliency she showed even in the midst of crisis and uncertainty.


We love you and we really miss you, our dear President.

We will not forget you and you will be forever etched in our heart as our dear mother who truly loved us all!


No comments:

Post a Comment