TRAVELBOOK NOW!

Sunday, December 6, 2009

Brother Eddie at Nur Misuari?

Hindi ako pabor sa pagpasok ni Brother Eddie Villanueva sa larangan ng pulitika.

Sa sarili kong opinyon; dapat ay nagko-concentrate na lamang siya sa pagpapalaganap ng Salita ng Diyos sa ating bayan.

Ang mundo ng pulitika ay sadyang marumi - at dahil dito ay natatakot ako for him na kung "hahawak siya sa kawali ay malamang kesa hindi na maulingan siya ."

Kung nais niyang magsilbi o baguhin ang sistema ng pamamalakad sa ating gobyerno, he can do so without getting into politics - especially Philippine politics.

Tumakbo na siya nuong nakaraang presidential election at hindi nanalo; hindi kaya ito isang sign mula sa "Itaas" na hindi Niya kalooban ang pumasok ang leader ng JIL sa larangan ng pulitika?

Malaki ang respeto ko sa mga " Born Again Christians", lalo na sa mga pastor na tulad ni Brother Eddie. Bilib ako sa kanila kung dedikasyon din lang sa pananampalataya ang pag-uusapan.

Marami akong kilalang mga Christians at karamihan sa kanila ay aking iginagalang at tinitingala dahil sa kanilang kabutihan at kadakilaan sa kanilang propesyong pinili.

Maraming binabago ang pulitika. Pwede nitong gawing halimaw ang isang maamong tupa.

Brother Eddie was once a radical protester nung panahon ng kanyang kabataan sa college days niya. Pero binago siya ng Panginoon, at ipinangakong tatalikuran ang pagiging radikal at rebolusyonaryo.

At sa mga panahong ito, tila ba nalilinya na naman siya sa isang masalimuot na sistemang tinalikuran na sana niya.

Ang kanyang partido ay umanib na sa mga kapatirang Muslim sa pangunguna ni Nur Misuari. Ano ang ibig ipahiwatig nito sa mga Kristiyano?

Anu't anuman, sana ay hindi nagkakamali ang pastor namin sa kanyang mga desisyon at balakin sa buhay.Nawa ay hindi siya lamunin ng sistema.

At nawa ay magsilbi pa rin siyang asin at ilaw sa nadirimlang sanlibutan.Amen!

No comments:

Post a Comment