TRAVELBOOK NOW!

Thursday, November 26, 2009

Demonyo Sa Lupa

Mag-ingat sa gumagalang Demonyo sa Lupa!


Ang demonyong ito ay pumapatay ng tao!


At wala siyang pinipiling patayin!


Bata, matanda, at kahit babae man o buntis pa ay kaya niyang patayin!


At hindi lang niya basta pinapatay!


Bagkus ay pinapahirapan muna at ginagahasa bago niya patayin!


At wala rin siyang sinasantong mga tao!


Kahit miyembro ka pa ng media ay tiyak papatayin ka niya!


At lalong walang kadahi-dahilan kung bakit siya pumapatay!


Kahit isa ka lang inosenteng tao at sibilyan na nadaanan niya ay siguradong papatayin ka niya!


Masdan ang mukha ng Demonyo!


At mag-ingat dahil baka ikaw naman ang sumunod na biktima niya !

1 comment: