TRAVELBOOK NOW!

Thursday, October 29, 2009

Smoking is dangerous to your health!Ito ang mga katagang bubulaga sa iyo oras na bumili ka ng kaha ng sigarilyo:


"Cigarette smoking is DANGEROUS to your health"


Nagdudumilat ang salitang " DANGEROUS" sa bawat pakete ng sigarilyo, pero marami pa rin ang humihitit nito.


Sa Tagalog, " MAPANGANIB".


Ang alam ko sa panganib, iniiwasan eh.


Pero ito ang klase ng panganib na hindi iniiwasan, bagkus ay nilalapitan pa.


Ang pinakamapanganib ay ang " Passive Smoking". Hindi ka naman naninigarilyo, pero nalalanghap mo ang usok ng "panganib" na ito dahil sa iba.


Words to live by: " sa panahon ngayon...... mas mapanganib.......mas mabenta at mas tinatangkilik"

No comments:

Post a Comment