TRAVELBOOK NOW!

Tuesday, October 27, 2009

DimplesNaaaliw ang marami kapag nakakakita ng dimples o biloy sa pisngi.
Isa itong physical features sa mukha na nakaka-attract sa marami.
Nakakadagdag- appeal daw kung meron kang biloy sa pisngi.
Pero alam nyo ba na ang dimples ay isang physical deformity o kapansanan?
Ayon sa Wikipedia, ang diperensya ay dahil sa hindi normal na stucture ng ating "facial muscle known as zygomaticus major", kaya tayo nagkakaruon ng dimples.
The same goes with cleft chin, na may kaakibat na karisma din daw para sa ibang tao, ngunit isa palang diperensya.
Inspiring words: " ito naman ang diperensya na hindi pinagtatawanan, bagkus ay kinagigiliwan".

No comments:

Post a Comment